Welcome to Our Website

This website's focus is the wonderful world of the honey bee. We do not only offer our services to safely remove bee swarms that have made themselves at home in your house or other uncomfortable place, but wish to contribute to building people's knowledge on the important role that bees play in the human's living environment. It will be complemented with interesting happenings and 'bee stories'.
If you have a problem with a bee swarm at home or elsewhere, please do not spray the nest with insecticides before approaching us for advice or practical assistance - including a quotation for the removal of such a swarm.

 

Hierdie webwerf fokus op die wonderwêreld van die heuningby. Ons bied nie slegs ons diens aan om byeswerms wat hulle by u huis of ander ongemaklike plek tuisgemaak het veilig te verwyder nie, maar wil terselfdertyd 'n bydrae maak tot die uitbou van mense se kennis oor die belangrike rol van bye in die mens se bestaansomgewing. Dit sal ook aangevul word deur interessante gebeure en 'byestories' met u te deel.
As u by die huis of 'n ander plek las het van 'n swerm bye, moet asseblief nie die nes met gif bespuit voordat u ons om raad of praktiese hulp genader het nie. Gebruik hierdie webwerf se kontakblad daarvoor - ook as 'n kwotasie verlang vir die verwydering van 'n probleemswem.

 

Watermeters is baie populêr by trekswerms en is dikwels daarvoor verantwoordelik dat meterlesings bloot geskat word. Alhoewel dit munisipale grond is het munisipaliteite meestal nie  die nodige byeverwyderaars om die probleem te hanteer nie.

Water meters are popular with swarms on the move and these situations are often the reason why readings are simply estimated. Although it is municipal territory, they mostly do not have people with bee removal expertise to deal with the problem.

'n Byeswerm wat in die dakruimte nes gemaak het.

A swarm of bees that have built their nest in the roof area.

Byenes in 'n motorhuis. Die bye het deur die luggat in die muur toegang verkry.

Bee's nest in a garage. The bees gained entry through the garage's air brick.


There are several important questions and answers that we gladly share to sharpen the knowledge of people about the bee. In doing so we trust that all can work together as communities to help protect bees in the correct way. You can read these questions and answers here.


Daar is 'n klompie belangrike vrae en antwoorde wat ons graag deel om mense se kennis oor die by te verskerp. Deur dit te doen vertrou ons dat almal saam as gemeenskappe sal help om bye op die regte manier te beskerm. U kan die verskillende vrae en antwoorde hier lees.

 

 

Bee nest on Garage Wall

Bye nes teen motorhuis muur
 

 

Bee nest between walls

Bye nes tussen mure

 

 

Groot rotte wat deur die byeswerm doodgemaak is.

Large rats that have been killed by the swarm of bees.


In most cases bees move into the double wall of chimneys. The air brich on the outside of bath rooms is another popular place and bee swarms can usually be removed safely with a one-way trap. As noted regarding the first photo above, municipal water meters is popular among swarms on the move. People usually leave the nests too long and they become too large to remove safely, which is the case in most nests inside the roof area. If a nest is sprayed [not the ideal] with a degradable insecticide, other swarms in the area will benefit from the decreased competition for nectar.
•    However, all nests leave an odour which tells swarms on the move that it is a suitable place for a nest.
•    For this reason, we provide people with a treatment schedule to decrease the probability that of new swarms moving in, or at best, prevent it alltogether.
•    The treatment is not poisonous, costs almost nothing and can be administered people themselves.

 


In die meeste gevalle trek die bye in die dubbelmuur van skoorstene in. Die luggat buite  die badkamer is ook 'n baie gewilde  plek vir bye en kan gewoonlik net met 'n eenrigting 'trap' lewendig verwyder word. Soos by die eerste foto hierbo vermeld is, is watermeters is baie populêr by trekswerms. Mense los gewoonlik byeneste te lank, dan word hulle te groot om veilig lewendig uit te haal soos met meeste dakneste die geval is. As 'n nes bespuit word [natuurlik nie die ideaal nie] met 'n gif wat afbreekbaar is, sal die bye in die omtrek baat by die verminderde kompetisie vir nektar. Hulle sal as bonus die heuning ruik, daar ingaan en die heuning na hul nes toe neem.  Sodoende word die nesarea skoongemaak.  
•    Alle neste laat egter 'n reuk agter wat vir trekswerms aandui dat dit 'n geskikte area is om in nes te maak.
•    Om die rede gee ons vir mense 'n skedule van behandeling om die kans dat bye weer intrek te verminder of ten beste te verhoed.
•    Die behandeling is nie giftig nie, kos bykans niks en kan self deur mense toegedien word.

 

Back Back to top